Chen Sai Hua Kuan @ Sai Hua Kuan

 
Space drawing no.3